'
    

Recluse

Leefregel voor een recluse, Een merkwaardig mirakel, Leven van Aelred van Rievaulx
Aelred van Rievaulx, Walter Daniel, John Biermans, Guerric Aerden ocso
 
'Recluse' bevat drie geschriften waarin Aelred van Rievaulx (1110-1167) de centrale figuur is die als auteur of als protagonist de teksten bindt. Twee van zijn geschriften, 'Leefregel voor een recluse' en 'Een merkwaardig mirakel', geven de lezer een inkijk in de boeiende wereld van monialen in het twaalfde-eeuwse Engeland.
'Het 'Leven van Aelred van Rievaulx', ten slotte, werd kort na zijn dood geschreven door Walter Daniel, zijn secretaris en verpleger. In deze vita tekent hij zijn geestelijke vader ten voeten uit.
Deze drie geschriften getuigen elk op eigen wijze van Aelreds affectieve spiritualiteit.

 

prijs: € 34,90   ISBN: 9789463403092   hardcover   druk: 1   Plaats in  

 

Deel dit boek