Eerste Communie en Vormsel

In de maand mei vinden in veel parochies de Eerste Communie vieringen plaats en wordt later aan de schoolverlaters het Vormsel toegediend. In onze winkel vindt u veel geschikte boeken en kaarten voor beide feesten. 

 

Pinksterlezing Thomas Quartier

De jaarlijkse Pinksterlezing op pinksterzaterdag wordt dit jaar gehouden door de bekende benedictijner monnik en ‘Theoloog des Vaderlands’ Thomas Quartier. Het thema van zijn lezing is: Profetenstemmen. Die verwijst naar het gelijknamge project waarin hij met schrijvers, dichters en musici samen aan een multimediale publicatie werkt die gebaseerd is op verhalen van de oude profeten uit de Bijbel.
De lezing is op zaterdag 4 juni van 14.00 tot 16.00 uur.
De kosten zijn € 10,00 incl. koffie/thee en opgave vantevoren is noodzakelijk en kan via de receptie of de website.