'
    

Groen en solidair

36 kerken en kloosters in Nederland
Elisabeth Hense, Tjirk van der Ziel (red.), Els Veurink (red.)
 
Groen en solidair, zo presenteren zich de 36 christelijke kerkgemeenschappen en kloosters in
Nederland die wij in dit boek over het voetlicht brengen. Deze kerken pakken weer op wat in de
jaren zeventig van de vorige eeuw in de Raad van Kerken al een hoge vlucht had genomen, maar
helaas, aan het begin van de jaren tachtig, ten onrechte van de agenda verdween.
Ze behartigen wat paus Franciscus voor alle kerkprovincies over de hele wereld in 2015 in
zijn encycliek Laudato Si als richtlijn voor ecologisch en sociaal handelen vanuit christelijk
perspectief heeft benoemd.

 

prijs: € 22,50   ISBN: 9789089724496   hardcover   druk: 1   Plaats in  

 

Deel dit boek