'
    

Geloof en godsdienst in een geseculariseerde samenleving

Jozef De Kesel
 
Het levensgevoel in onze westerse samenleving is zeer seculier geworden. In dit boek probeert kardinaal Jozef De Kesel deze veranderde situatie te begrijpen. De Kerk zal zich moeten herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren. Hij wil aantonen dat de Kerk zich perfect kan situeren binnen haar nieuwe context. De kardinaal maakt duidelijk hoe de Kerk in haar diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om zijn liefde aan allen bekend te maken, in respect voor de andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

 

prijs: € 17,50   ISBN: 9789085285885   hardcover   druk: 1   Plaats in  
NUR:704: Kerkgeschiedenis

 

Deel dit boek