'
    

Missie van barmhartigheid

De Fraters van Zwijsen
Charles van Leeuwen
 
Dit boek vertelt de geschiedenis van de Fraters van Zwijsen en hun aandeel in de 'missie van barmhartigheid', projecten van armoedebestrijding in de verpauperde delen van Tilburg. Het brengt in beeld wat deze mannen bewoog om frater te worden en hoe hun leven in het klooster en op het werk eruitzag. En het beschrijft hun religieuze en maatschappelijke idealen en gaat ook in op de moeilijkheden die zich in de organisatie en in huis voordeden. Het schetst de sfeer op de scholen en maakt de balans op van de betekenis van dit onderwijs en opvoedingswerk voor kerk en samenleving. Maar bovenal tekent het de mensen zelf, de charismatische stichter Zwijsen en de vele honderden fraters die in zijn spoor de missie van barmhartigheid gestalte gaven.

 

prijs: € 45,00   ISBN: 9789056255237   hardcover   druk: 1   Plaats in  
NUR:680: Geschiedenis algemeen

 

Deel dit boek