Giften van de Wereldwinkel Wittem in 2022

Sinds enkele jaren steunt Wereldwinkel Wittem sommige projecten een aantal jaren achter elkaar te steunen. Dat geeft hun meer zekerheid en dat komt ontwikkeling ten goede. Onderstaande projecten hebben in 2020 en 2021 een gift van € 500 gekregen. In 2022 hebben we dit verhoogd naar € 1000.

Un Abrazo para los Amigos, Banholt

Math Roijen uit Banholt kreeg via zijn werk in de vleesverwerking contact met mensen in Argentinië. Hij begon met financiële steun aan enkele arme mensen. Inmiddels is er een stichting, die nog steeds arme gezinnen steunt, maar ook enkele gemeenschapsprojecten zoals een opvangruimte voor gehandicapte kinderen en een kleuterschool voor kinderen uit arme gezinnen.

Info: www.abrazoamigos.nl, of info@abrazoamigos.nl. Bankrekening: NL66ABNA 05454 28 4 32

Goretti Stichting, Eys

De Goretti Stichting uit Eys steunt sinds 1993 het werk van de Indiase zuster Maria Goretti, die werkt in de deelstaat Karnataka, in het zuidwesten van India. De zusters doen sociaal werk dat vooral gericht is op kinderen uit arme gezinnen, o.a. basisgezondheidszorg, onderwijs, hulpprogramma's voor vrouwen en er is een straatkinderenproject.

Banknr: NL41RABO0147595002, t.n.v. Goretti Stichting, Eys

Vrienden van Chiromo, Randsdaal

Vrienden van Chiromo is een stichting uit Ransdaal die projecten steunt van de paters montfortanen in Zuid-Malawi, de streek Chiromo. De stichting bestaat al ruim 60 jaar: ze is begonnen ter ondersteuning van de Ransdaalse missionaris-montfortaan, pater Hub Voncken, die inmiddels al lang overleden is. De Vrienden van Chiromo zamelen ieder jaar € 20.000 tot € 25.000 in. Dit geld gaat o.a. naar bouw van scholen, plattelandsklinieken, schoon-watervoorzieningen, gemeenschapshuizen, voorlichtingscampagnes op het gebied van hygiëne, enz.

Info: www.chiromo.nl of 06-22290092; Bankrek: NL60RABO 0125907307 t.n.v. Stichting Vrienden van Chiromo

Eenmalige giften

Clemensactie voor Congo t.b.v. naaiateliers

De Clemensactie is een project van de redemptoristen van de Provincie St.-Clemens voor het sociale pastoraat van de redemptoristen in Congo. (Provincie St.-Clemens: Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Duitsland-Noord met overste p. Jan Hafmans).
De Clemensactie steunt o.a. naaiateliers in de redemptoristen-parochies in Congo. Er zijn er nu zeven. Arme vrouwen leren hier het vak van naaister en ze leren daarbij basisvaardigheden zoals taal en rekenen en boekhouden. Veel kindmoeders doen mee, maar ook weduwes en andere arme vrouwen. Het geeft hen toekomstkansen voor zichzelf en hun kinderen.
Congo is een van de armste landen van de wereld. De overheid functioneert totaal niet en de corruptie tiert welig. De kerk is de enige organisatie die een beetje betrouwbaar is. De Congolese redemptoristen zijn werkzaam in 7 parochies in het bisdom Matadi (gebied tussen de havenstad Matadi en de hoofdstad Kinshasa in het uiterste westen van het land).

Info: www.clemensactie.be of lieve.droogmans@gmail.com;  Rekeningnummer: BE54737031850597, Bic-code Bank: KREDBEBB (In België, dus in Nederland niet aftrekbaar van de belasting).

Amandla – steun aan Zimbabwaanse kunstenaarsgezinnen

Amandla is importeur van stenen beelden uit Zimbabwe.
De organisatie heeft dus een commerciële relatie met kunstenaars in Zimbabwe die de beelden maken. Maar daarnaast steunt Amandla deze kunstenaars ook in hun strijd om het bestaan. Zimbabwe is een straatarm land, met weinig overheidsvoorzieningen en met een hoge inflatie. Het is moeilijk voor mensen om het hoofd boven water te houden. Amandla steunt de kunstenaars o.a. met:
 • een noodfonds voor onverwachte hoge medische kosten;
 • beschermende kleding tijdens het werk ter verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • leningen voor huisvesting.

  IBAN: NL12 INGB 0000 1117 42
  Info: www.amandla-fairtrade.nl

  Giften bij rampen

  Als er een ramp is in een derde-wereldland (orkaan, aardbeving, e.d.), geeft de Wereldwinkel vaak € 100.