Giften van de Wereldwinkel Wittem in 2020

Sinds enkele jaren steunt Wereldwinkel Wittem sommige projecten een aantal jaren achter elkaar te steunen. Dat geeft hun meer zekerheid en dat komt ontwikkeling ten goede. Onderstaande projecten hebben in 2018 en 2019 een gift van € 500 gekregen. In 2020 krijgen ze dat weer.

Stichting Jambo Hakuna Matata, St.Geertruid/Wijlre

Jambo Hakuna Matata ondersteunt kleinschalige projecten in Kenia op het gebied van zorg en onderwijs voor kansarme kinderen en gehandicapten. De stichting is opgericht door dokter Habets uit St. Geertruid; bestuurslid is dhr. Peter Korpershoek uit Wijlre.

Info: p.korpershoek@home.nl of www.jambohakunamatata.nl. Bankrekening: NL20RABO0120640341

Un Abrazo para los Amigos, Banholt

Math Roijen uit Banholt kreeg via zijn werk in de vleesverwerking contact met mensen in Argentinië. Hij begon met financiële steun aan enkele arme mensen. Inmiddels is er een stichting, die nog steeds arme gezinnen steunt, maar ook enkele gemeenschapsprojecten zoals een opvangruimte voor gehandicapte kinderen en een kleuterschool voor kinderen uit arme gezinnen.

Info: www.abrazoamigos.nl, of info@abrazoamigos.nl. Bankrekening: NL66ABNA 05454 28 4 32

Goretti Stichting, Eys

De Goretti Stichting uit Eys steunt sinds 1993 het werk van de Indiase zuster Maria Goretti, die werkt in de deelstaat Karnataka, in het zuidwesten van India. De zusters doen sociaal werk dat vooral gericht is op kinderen uit arme gezinnen, o.a. basisgezondheidszorg, onderwijs, hulpprogramma's voor vrouwen en er is een straatkinderenproject.

Banknr: NL41Rabo0147595002, t.n.v. Goretti Stichting, Eys

Vrienden van Chiromo, Randsdaal

Vrienden van Chiromo is een stichting uit Ransdaal die projecten steunt van de paters montfortanen in Zuid-Malawi, de streek Chiromo. De stichting bestaat al ruim 60 jaar: ze is begonnen ter ondersteuning van de Ransdaalse missionaris-montfortaan, pater Hub Voncken, die inmiddels al lang overleden is. De Vrienden van Chiromo zamelen ieder jaar € 20.000 tot € 25.000 in. Dit geld gaat naar bouw van scholen, plattelandsklinieken, schoon-watervoorzieningen, gemeenschapshuizen, voorlichtingscampagnes op het gebied van hygiëne, enz. Dus allerlei vormen van ondersteuning bij de ontwikkeling van de arme streek Chiromo.

Info: www.chiromo.nl of 06-22290092; Bankrek: NL60RABO 0125907307 t.n.v. Stichting Vrienden van Chiromo

Mheer voor Fako

We stoppen met giften aan Mheer voor Fako omdat zijzelf stoppen met hun stichting. Ze zijn nog bezig met het afronden van hun verplichtingen aan Fako (eiland in Indonesië), maar daarvoor hebben ze nog voldoende geld in kas.

Eenmalige giften

Vrienden van Sarnelli

Vrienden van Sarnelli is een stichting in Maastricht die steun biedt aan het ‘Sarnelli House’ in Nongkhai in Noord-Thailand. Dit huis is in 1998 opgericht door de Amerikaanse redemptorist pater Mike Shea voor de opvang van slachtoffers van HIV/AIDS: HIV/AIDS-wezen, al dan niet zelf ook besmet, of alleenstaande moeders met HIV/AIDS, vaak opgelopen in de prostitutie.

In totaal zijn er ca. 100 kinderen van alle leeftijden, in een aantal verschillende huizen.

De Nederlandse stichting is opgericht door mensen die in Thailand in contact kwamen met het Sarnellihuis. Sommige leden gaan er regelmatig naartoe om te helpen. De omzet van de stichting is in de grootte-orde van € 100.000. Afgelopen jaar hebben ze daarvoor o.a. enkele computers gegeven voor de studie van de kinderen en een busje om kinderen naar school te brengen. Een jaar ervoor gaven ze een bijdrage aan de bouw van een nieuw huis.

We hebben besloten deze stichting éénmalig 750 euro te geven. Het is een goed initiatief en ook aardig dat het een redemptoristenproject is. Maar volgens p. Henk Erinkveld heeft het Sarnelli-huis redelijk wat donors in de VS, dus ook zonder ons komen ze waarschijnlijk wel aan hun inkomsten.

Info: info@vriendenvansarnelli.nl; Rekening: NL39 SNSB 0927 8638 20 t.n.v. Stichting Vrienden van Sarnelli.

Partner van Centrum Mondiaal in India

Centrum Mondiaal vraagt een bijdrage voor een handelspartner in India wiens achterban zwaar getroffen wordt door de coronamaatregelen.

Het gaat om de ontwikkelingsorganisatie TARA die werkt in New Delhi en omgeving. Een van de poten van TARA is de bevordering van Fair Trade: ze brengen kleine handwerkslieden samen en helpt ze aan afzetmarkten (o.a. Fair Trade organisaties in Europa) en bevordert de onderlinge samenwerking. Het gaat om allerlei soorten handwerkslieden: sieradenmakers, zeepsteen- of leerbewerkers, glasblazers. Daarnaast heeft TARA allerlei sociale projecten in sloppenwijken op gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Ze probeert in deze Covid-19-tijd mensen te helpen met:

  • Voedselpakketten met basis ingrediënten;
  • Hygiënepakketten met onder andere zeep, waspoeder, thermometers en mondkapjes;

Verder is er een gemeenschapskeuken die hen voorziet van een warme basis maaltijd.

CM heeft al geholpen door extra orders voor de handwerkslieden te plaatsen. Maar er is meer hulp nodig.

Rekening: NL78INGB0008148556 op naam van CM Diensten onder vermelding van 'Inzamelingsactie India'.

Clemensactie voor Congo

De Clemensactie is een project van de redemptoristen van de Provincie St.-Clemens aan de redemptoristen van Congo. (Provincie St.-Clemens: Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Duitsland-Noord met overste p. Jan Hafmans). Steun wordt verleend aan sociale projecten in de Congolese redemptoristen-parochies, bijvoorbeeld aan:

  • 3 naaiateliers voor kindmoeders, waar ze een vak leren en samen kleren verkopen
  • aanleg van visvijvers om vis te kweken als voedselvoorziening, landbouwcursussen
  • een kraamkliniek en kliniek voor kindergeneeskunde
  • bouw van een parochieschool.
  • Ondersteuning van projecten met een auto (zeer nodig gezien de lange afstanden en slechte wegen).

Congo is een van de armste landen van de wereld. De overheid functioneert totaal niet en de corruptie tiert welig. De kerk is de enige organisatie die een beetje betrouwbaar is. De Congolese redemptoristen zijn werkzaam in ca. 10 parochies, alle in het bisdom Matadi (gebied tussen de havenstad Matadi en de hoofdstad Kinshasa in het uiterste westen van het land).

Info: www.clemensactie.be of lieve.droogmans@gmail.com;  Rekeningnummer: BE54737031850597, Bic-code Bank: KREDBEBB

Giften bij rampen

Als er een ramp is in een derde-wereldland (orkaan, aardbeving, e.d.), geeft de Wereldwinkel vaak € 100.