Wereldwinkel Wittem

Een wereldwinkel is een cadeauwinkel met artikelen die vrijwel alle gemaakt zijn in landen in het Zuiden van de wereld (in Afrika, Azië en Latijns-Amerika). De artikelen worden ingekocht volgens de regels voor 'fair trade' (eerlijke handel). Dat wil zeggen:

 • de producent ontvangt een fatsoenlijk loon, waarvan hij/zij kan leven en een gezin kan onderhouden;
 • bij de productie wordt het milieu ontzien of beschermd;
 • er is een duurzame handelsrelatie: de producent moet zekerheid hebben dat hij/zij ook op langere termijn producten kan blijven leveren;
 • de producent krijgt steun bij de productontwikkeling, bijvoorbeeld adviezen bij het inspelen op mode en trends in Nederland;
 • de handelsketen is transparant: van productie tot doorverkoop, export en verkoop. Het moet helder zijn wat voor werk er wordt gedaan en wie het geld verdient.

  Er zijn in Nederland een kleine 200 wereldwinkels. Ze zijn alle zelfstandig, maar ongeveer de helft is aangesloten bij een landelijk samenwerkingsverband: Wereldwinkels Nederland. Wereldwinkels Nederland controleert o.a. of iedereen in de handelsketen zich houdt aan de regels voor 'fair trade'.

  Geen gewone wereldwinkel

  Wereldwinkel Wittem is geen gewone wereldwinkel. Ze is gevestigd in Kloosterboekwinkel Wittem. Daardoor is het assortiment niet zo groot (de winkel bestaat maar uit enkele schappen). Daar staat tegenover dat de openingstijden veel groter zijn dan van de meeste wereldwinkels. En veel klanten spreekt de combinatie van wereldwinkel en boekwinkel aan. Een goede reden om zo door te blijven gaan.
  De openingstijden van de Wereldwinkel zijn die van de boekhandel, d.w.z. dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.

  Vrijwilligers van Wereldwinkel Wittem zijn bereid om met een verkoopkraampje te staan op markten of bij evenement. Informeer naar de mogelijkheden.

  Wereldwinkel Wittem maakt jaarlijks een bescheiden winst. Met deze winst worden projecten in de derde wereld gesteund: initiatieven uit de regio of projecten die te maken hebben met eerlijke handel. Klik hier voor de projecten die we in 2023 steunden.

  ANBI-status

  Wereldwinkel Wittem heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN 8162 84 362 en KvK-nummer: 14632365.
  IBAN: NL55 RBRB 0965 2980 35

  De bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid vindt u hier.

  Het beleidsplan van Wereldwinkel Wittem vindt u hier.


  Wereldwinkel Wittem
  Wittemer Allee 34
  6286 AB Wittem
  tel. 043 450 2332
  e-mail: boekwinkel@kloosterwittem.nl
  dagelijks geopend van 9:00 tot 17:00 uur