'
    

Mozes nalatenschap

Mensenrechten in historisch perspectief
Herman M. van Praag
 
Elke fatsoenlijke samenleving respecteert algemene mensenrechten, zoals onder andere vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Maar waar ligt de bakermat van het idee dat de mens grondrechten heeft en waar werden ze voor het eerst nader gespecificeerd?
In dit boek betoogt Herman M. van Praag dat fatsoen en rechtsregels hand in hand gaan en voert hij ons langs historische gebeurtenissen en documenten om te tonen dat de basis voor algemene mensenrechten te vinden is in de Thora. Opgetekend door Mozes, de grootste sociale hervormer aller tijden.

 

prijs: € 24,90   ISBN: 9789463403153   hardcover   druk: 1   Plaats in  
NUR:730: Filosofie algemeen

 

Deel dit boek