'
    

Nederlandse ridders en edelvrouwen - Getuigen van het Lege Graf

De Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem in Nederland
 
De Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een pauselijke orde, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Eerste Kruistocht van 1099. De paus stelde de Orde in 1496 onder zijn protectie en organiseerde en formaliseerde haar in 1847. Sindsdien richt de Orde van het Heilig Graf zich in het bijzonder op de ondersteuning van de christenen in het Heilig Land en de katholieke instellingen aldaar.
Wereldwijd zijn er zo'n 35.000 ridders en edelvrouwen van het Heilig Graf van Jeruzalem, verdeeld over ruim zestig landscommanderijen. De Landscommanderije Nederland is in 1954 opgericht en telt thans 340 Ordeleden, zowel mannen als vrouwen en zowel leken als priesters.
In dit boek - een bundel artikelen waaraan dertien deskundige auteurs hebben meegewerkt - worden allerlei interessante themata uitgebreid behandeld: de Ordegeschiedenis, de drie pijlers van de Orde, haar structuur en organisatie enzovoort, gelardeerd met diverse boeiende gesprekken met betrokkenen.

 

prijs: € 30,00   ISBN: 9789087049263   hardcover   druk: 1   Plaats in  
NUR:694: Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis

 

Deel dit boek