'
    

The Vatican Tales

anekdotes uit de hofhouding van de paus
Richard Ravelli, Collettivo Romano
 
De hofhouding van de bisschop van Rome bestaat uit de 'Servi del Vaticano'. Deze dienaren van het Vaticaan behoren tot de kring van vertrouwelingen en zijn in de omgang met de paus vrijmoediger dan men zou verwachten. De pedicure, de kleermaker, de tuinman, de kapper, de tandarts en de chauffeur gaan in deze vertellingen in gesprek met de Heilige Vader, geven ongevraagde adviezen en stellen prangende vragen waarmee ze de grenzen van het protocol verleggen en de paus verleiden om verrassend openhartig te zijn.

 

prijs: € 9,90   ISBN: 9789082868777   hardcover   druk: 2   Plaats in  

 

Deel dit boek